Alternatief

Markt 30
1740 Ternat

Tel. +3225825115

Fax +3225825125

reizen@alternatief.be

Lic. 1071

'Alternatief Reizen' (in dit beleid hierna 'wij', 'we' of 'ons') is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens.

Telefoon van de dienst voor gegevensbescherming: +32 2 582 51 15

Wij streven ernaar om verantwoordelijk te handelen bij de verzameling, het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hechten het grootste belang aan uw privacy en verzoeken u daarom de onderstaande toelichtingen te lezen.

We beschrijven onder andere:

  • welke types persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden
  • waarom we persoonsgegevens mogen delen met andere organisaties;
  • hoe u uw rechten in verband met uw persoonsgegevens kunt uitoefenen (juistheid, overdraagbaarheid en vergetelheid).


Ook hebben we een paragraaf opgenomen waarin we enkele begrippen definiëren zodat u ons privacybeleid beter begrijpt.

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Bij uw inschrijving op onze nieuwsbrief:

- uw e-mailadres
- identificatiegegevens

Wanneer u op onze website surft (welke cookies):

uw reisvoorkeuren;
informatie over uw surfgedrag op onze website;
informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties;
informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;
uw interesses en activiteiten.

Wanneer u een offerte aanvraagt:

- identificatiegegevens die u ons verstrekt;
- informatie over uw gewenste verzekeringen;
- informatie over de passagiers, zoals hun leeftijd en het aantal meereizende kinderen;
- informatie over uw aankopen, inclusief wat u wilt kopen, wanneer u het wilt kopen en uw budget;
- informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties; 
- informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;
- uw consumptiegewoonten in de keuzes die u maakt in uw offerteaanvraag.

Wanneer u contact met ons opneemt in het kader van promoties, wedstrijden of wanneer u ons om inlichtingen vraagt, verzamelen wij mogelijk:

- de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, via de post en via de telefoon of op sociale netwerken, zoals uw naam, uw gebruikersnaam en uw contactgegevens;
- details van e-mails en andere digitale berichten die wij u hebben verzonden en die u hebt geopend, inclusief koppelingen waarop u hebt geklikt;
- uw feedback en uw reacties op tevredenheidsenquêtes over de reizen die u hebt gemaakt.

Wanneer u een reis maakt die door ons is georganiseerd:

- informatie over de passagiers, paspoortgegevens en andere informatie van identiteitsbewijzen;
- verzekeringsgegevens;
- relevante medische gegevens en speciale verzoeken (in verband met voeding, geloofsovertuiging of een handicap);
- informatie over uw aankopen, inclusief wat u hebt gekocht, wanneer en waar u het hebt gekocht, hoe u hebt betaald en uw kredietkaartgegevens of andere betaalgegevens;
- informatie over het klikken op onze advertenties, ook als ze gepubliceerd zijn op websites van andere organisaties;
- informatie over de manier waarop u onze digitale diensten gebruikt, zoals uw besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiemiddelen en informatie over uw browser;
- uw interesses en activiteiten.

Andere bronnen van persoonsgegevens:

- uw verzekeringsmaatschappij,haar medewerkers en haar medisch personeel kan relevante persoonsgegevens met ons uitwisselen, evenals bijzondere categorieën van persoonsgegevens indien wij of zij in het belang van andere klanten of in geval van nood in uw naam moeten handelen.
- indien u zich voor onze platformen en online diensten aanmeldt met de gegevens die u voor sociale netwerken gebruikt, bijv. Facebook, Google+ en Twitter, gaat u akkoord om uw gebruikersgegevens met ons te delen, evenals andere informatie die u bewust met ons deelt.

Persoonsgegevens die u verstrekt over andere personen:

- wij verzamelen persoonsgegevens die u verstrekt over andere personen, bijvoorbeeld personen voor wie u reserveert.
- als u persoonsgegevens van andere personen verstrekt, dient u hun toestemming te verkrijgen om hun persoonsgegevens door te geven. In voorkomend geval moet u er ook voor zorgen dat zij goed begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.


Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

U koopt producten en diensten die u bij ons bestelt

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw reservatiedossier te beheren, om u de producten en diensten die u wilt kopen te kunnen leveren en om u te kunnen helpen bij bestellingen of eventuele terugbetalingsverzoeken.

Beheer en verbetering van onze producten en diensten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en websites te beheren en te verbeteren.

Wij oefenen toezicht uit op het gebruik van onze diensten zodat wij uw persoonsgegevens beter kunnen beschermen en fraude, andere strafbare feiten en misbruik van onze diensten kunnen opsporen en voorkomen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u onze diensten veilig kunt gebruiken.

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om op te treden bij ongevallen of andere vergelijkbare incidenten, ook voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Persoonlijke aanbiedingen

Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen, willen wij u persoonlijke aanbiedingen en advertenties aanbieden in verband met onze producten en die van onze distributiepartners. In dat kader is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de producten, diensten en informatie die u het meest interesseren, zodat wij u de informatie kunnen bezorgen die voor u het interessantst is. 

Door ons een beeld te vormen van uw aankopen, kunnen wij u gerichte promoties en diensten aanbieden.

In onze communicatie met u

Om u als onze klant altijd de best mogelijke diensten aan te bieden, kunnen wij, als u bijvoorbeeld via e-mail, via de post, via de telefoon of via sociale netwerken contact met ons opneemt, uw persoonsgegevens gebruiken om te antwoorden op uw vragen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het beheer van onze nieuwsbrieven waarop u hebt ingeschreven.

Wij kunnen u vragen om tevredenheidsenquêtes in te vullen over de diensten die u bij ons hebt besteld.

U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u hebt ingeschreven, via de daarvoor bedoelde koppeling onderaan in elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze dienst voor gegevensbescherming.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. 

Marketingcommunicatie

Naargelang de nieuwsbrieven waarop u hebt ingeschreven, ontvangt u via e-mail twee soorten nieuwsbrieven:

- 'informatieve' nieuwsbrieven
- 'marketingnieuwsbrieven'

Wij verzenden deze nieuwsbrieven alleen als u vooraf hebt aanvaard marketingboodschappen te ontvangen of als u reeds klant bent.

Wanneer u reserveert of wanneer u inschrijft op onze diensten, vragen wij u of u marketingboodschappen wenst te ontvangen. 

U kunt zich op elk moment afmelden voor een nieuwsbrief waarop u hebt ingeschreven, via de daarvoor bedoelde koppeling onderaan elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze dienst voor gegevensbescherming.

U kunt van ons mededelingen over diensten blijven ontvangen, zoals bevestigingen van reservaties bij ons bureau en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Uitwisseling van persoonsgegevens met dienstverleners en distributiepartners

Wanneer u bij ons producten of diensten bestelt, moeten wij uw persoonsgegevens soms delen met de dienstverleners voor bepaalde praktische reisaspecten, zoals touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels, maar ook transportbedrijven.

Ook werken wij samen met geselecteerde onderaannemers die namens ons bepaalde taken uitvoeren. Deze bedrijven houden zich bijvoorbeeld bezig met diensten op het gebied van IT-infrastructuur, gegevensopslag en -bewaring, de verwerking van betalingen en de levering van producten en diensten.

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens delen om juridische redenen en dat persoonsgegevens bijgevolg aan derden worden bezorgd om fraude te voorkomen en het kredietrisico te beperken.

Als wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, vragen wij hen om deze gegevens te beveiligen en ze niet voor eigen doeleinden te gebruiken. Deze organisaties dienen ons eveneens te verzekeren dat zij voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We bezorgen onze dienstverleners en distributiepartners uitsluitend de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om u/ons hun diensten te kunnen verlenen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met de toezichthoudende autoriteiten

In het kader van uw reis zijn de bekendmaking en de verwerking van uw persoonsgegevens soms verplicht (volgens de eisen van de overheid op de plaats waar u vertrekt en/of aankomt) voor immigratiedoeleinden, met het oog op grenscontroles, met het oog op de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, of voor andere doeleinden die de autoriteiten passend achten.

Bepaalde landen staan uitsluitend reizen toe als ze vooraf over informatie over de passagiers beschikken. Dergelijke eisen kunnen variëren naargelang uw bestemming. We raden u aan om ze te controleren. Zelfs wanneer ze niet verplicht zijn, zullen wij u indien nodig helpen.

Wij kunnen uw strikt noodzakelijke persoonsgegevens delen met andere overheidsinstanties indien dat wettelijk verplicht is of indien wij daarvoor over de gerechtelijke toelating beschikken.


Bescherming van persoonsgegevens

In het beheer van uw persoonsgegevens stellen wij alles in het werk om ze te beschermen met behulp van de veiligheidsrichtsnoeren die worden aanbevolen door de AVG.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden beheerd, opgeslagen of verwerkt. In dat geval werken wij uitsluitend samen met onderaannemers die ons verzekeren dat zij de AVG naleven.

Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw bestellingen en met het oog op de naleving van de Belgische wet (bijvoorbeeld: financiële en boekhoudkundige gegevens moeten volgens de Belgische wetgeving minstens zeven jaar worden bewaard).

Koppeling naar socialenetwerksites

Socialenetwerksites die eventueel verbonden zijn met onze website of die u hebt gebruikt om met ons te communiceren, hebben hun eigen privacybeleid.Wij raden u aan om het te raadplegen. 

Recht op overdraagbaarheid en juistheid van uw persoonsgegevens en klachten

Volgens de AVG hebt u het recht om een kopie te verzoeken van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U kunt daarvoor schriftelijk contact met ons opnemen.

In dat geval hebben wij zoveel mogelijk informatie nodig om uw identiteit te bewijzen, zodat wij uw gegevens veilig kunnen bezorgen. Zolang u niet meer dan één kopie aanvraagt, worden uw gegevens gratis bezorgd.

Het is voor ons belangrijk dat uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, juist en actueel zijn. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als een van uw gegevens niet juist is.

U hebt eveneens het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen (recht op vergetelheid), om te weigeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en, indien dat technisch mogelijk is, te vragen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt over te dragen aan een andere organisatie.

Wij zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we verplicht zijn om ze voor legitieme commerciële of juridische doeleinden te bewaren.

U kunt ook contact met ons opnemen als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. Wij zullen alles in het werk stellen om klachten te behandelen. Als u echter niet tevreden bent over onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de lokale instantie voor gegevensbescherming (www.privacycommission.be).

Voor verzoeken of klachten kunt u schrijven naar onze dienst voor gegevensbescherming (zie de referenties op pagina 1 van dit document)

In dergelijke gevallen hebben wij het recht om u te vragen uw identiteit te bewijzen, zodat wij zeker weten dat wij de persoonsgegevens veilig aan de juiste persoon bezorgen.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verzamelen of verwerken uw persoonsgegevens dus uitsluitend in de volgende gevallen:

We beschikken over uw toelating (toestemming);

Voorbeeld: als u inschrijft op een van onze nieuwsbrieven
Als u zich inschrijft, geeft u ons de toelating om uw persoonsgegevens te verwerken.

We hebben samen een contract;

Voorbeeld: om u de gevraagde producten en diensten te leveren
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van uw reservatiedossier, om u de producten en diensten te leveren die u wilt kopen, en om u te helpen in het kader van een bestelling of een terugbetaling.

Wij moeten een wettelijke verplichting naleven;

Voorbeeld: uitwisseling van persoonsgegevens met de toezichthoudende autoriteiten 
Als u reist, moeten uw persoonsgegevens (volgens de eisen van de overheid op de plaats waar u vertrekt en/of aankomt) soms worden meegedeeld voor immigratiedoeleinden, met het oog op grenscontroles, met het oog op de veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, of voor andere doeleinden die de autoriteiten passend achten.

Er kunnen 'vitale belangen' worden ingeroepen om u of andere personen te beschermen;

Voorbeeld: in geval van nood
Uw verzekeringsmaatschappij, haar medewerkers en haar medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens met ons uitwisselen, evenals bijzondere soorten persoonsgegevens indien wij of zij in het belang van andere klanten of in geval van nood in uw naam moeten handelen.

Het betreft het algemene belang of wij beschikken over een officiële toelating;

Voorbeeld: veiligheidsacties
We kunnen persoonsgegevens gebruiken om te reageren op veiligheidsacties, ongevallen of andere vergelijkbare incidenten, ook voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Het betreft onze legitieme belangen of die van een derde, die worden niet tenietgedaan door uw belangen of rechten;

Voorbeeld: om u op basis van uw ervaring persoonlijke producten te kunnen aanbieden
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om te anticiperen op nieuwe aanbiedingen die nog beter voldoen aan uw interesses en behoeften. Zo kunnen wij onze communicatie persoonlijker, gerichter en voor u zo interessant mogelijk maken.

Wanneer wij een bijzondere soort persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid om medische redenen, doen wij dat alleen indien een of meer voorwaarden van toepassing zijn. 

Voorbeelden: we hebben uw expliciete toestemming; het is nodig om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen en u bent fysiek of wettelijk niet in staat om uw toestemming te verlenen; het is nodig om wettelijke verzoeken op te stellen, uit te voeren of te verdedigen; het is nodig om gewichtige redenen van openbaar belang.

Versie van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd in geval van wijzigingen in onze werkprocessen, nieuwe verwerkingsdoeleinden of veranderingen van de wetgeving.

Deze versie annuleert alle voorgaande versies.

Begrippen om het privacybeleid beter te vatten

Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt de doeleinden en de processen voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Europese Economische Ruimte: de lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Bijzondere persoonsgegevenscategorieën: gegevens die behoren tot de categorieën vermeld in de Europese AVG.

Ze hebben betrekking op:

- ras of etnische afkomst;
- politieke opvattingen;
- religie of levensbeschouwelijke overtuigingen;
- lidmaatschap van een vakbond;
- genetische gegevens;
- biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon;
- gegevens over de gezondheid;
- gegevens over seksueel gedrag of de seksuele oriëntatie van een natuurlijke persoon.

Markt 30
1740 Ternat

Tel. +3225825115

Fax +3225825125

reizen@alternatief.be

Lic. 1071